Alune

Alune de pădure

Lavanda este culeas?, distilat? ?i preg?tit? pentru produse, iar noi ne preg?tim pentru cules din nou, dar, de data aceasta … Alunele de p?dure române?ti […]